Gedos informatiesysteem voor de zorg
Zorg voor registratie en communicatie

Wie in de zorgsector actief is, weet dat de registratie van allerhande zaken van groot belang is om het werk goed uit te voeren. Informatie over clienten moet actueel zijn, informatie over zorgkantoren, zorg- en hulpverleners en andere betrokken instanties moet bijgehouden worden, adres- en contactgegevens moeten kloppen. Er zijn behandelplannen, plannen van aanpak, persoonlijk hulpverleningsplannen, evaluaties, enzovoort. En er is tijd: tijd die besteed wordt aan cliŽnten en tijd die besteed wordt aan andere zaken.

Tijd is geld, dat weten we allemaal. Maar als die tijd verloren gaat aan registratie en administratie, levert tijd u weinig op. Te vaak zien we nog dat informatie op verschillende plaatsen wordt geregistreerd. Dat kost niet alleen onnodig veel tijd, maar het brengt ook risico's met zich mee. Als informatie niet op de juiste manier wordt gekoppeld, worden er immers eerder fouten gemaakt. Dat het anders kan, laat KeijAut zien met Gedos.

Gedos: de oplossing van KeijAut

Gedos is een Cloud-toepassing ("Software as a Service"), waarmee uw medewerkers via het web toegang hebben tot de gegevens. Zij kunnen overal waar zij voor geautoriseerd zijn bij, via computer, laptop, tablet of smartphone. Indien gewenst, kan tijdregistratie eenvoudig via een smartphone plaatsvinden.

Belangrijke onderdelen van Gedos zijn:

  • Het uitgebreide cliëntregistratiesysteem,
  • Registratie van zorgindicaties, zowel functie-indicaties als zorgzwaartepakketten,
  • Productie-invoer, met ook kilometer- en reistijdregistratie,
  • AZR-berichtenverkeer (digitale communicatie met zorgkantoren),
  • Verslaglegging,
  • Opslag van cliënt documenten,
  • Personeelsgegevens en autorisatie,
  • Managementrapportages.

Bijzonder is dat de tijdregistratie is onderverdeeld in communicatietijd, cliŽntgebonden en niet-cliŽntgebonden tijd. Vanzelfsprekend is het mogelijk om op basis van diverse opdrachten verschillende managementrapporten te genereren.

Gedos is snel en gebruikersvriendelijk. Het is modulair van opbouw, zodat u er ook voor kunt kiezen een deel van de functionaliteit te gebruiken in uw organisatie. Gedos is in te zetten voor zowel kleinere als grotere organisaties.

Neem contact op met KeijAut voor meer informatie over Gedos, of een gratis demonstratie.